De aftrap.

In 2001 is door een aantal gemeenteraadsleden besloten dat Almere een eigen brouwerij moest krijgen en daarvoor werd als locatie voor stadslandgoed de Kemphaan gekozen. Er werd informatie ingewonnen bij de lokale brouwer Jan Nijboer en deze adviseerde een minibrouwerij van een bekende Duitse brouwerijfabriek uit Bambergen. Naast deze brouwerij wilde Jan Nijboer ook een proeflokaal openen en een brouwerijmuseum. Hiervoor had hij al diverse mooie oude brouwerijonderdelen op het oog.

Na een poosje kregen de brouwer en de gemeenteambtenaar, die verantwoordelijk was voor het project, een verschil van mening waarna de samenwerking werd beëindigd. De brouwerij was echter al geplaatst, maar de capaciteit van deze brouwerij, 200 liter, was te klein om er commercieel mee uit de kosten te komen. Daar is een installatie van minimaal 800 tot 1000 liter voor nodig en een veel grotere lagercapaciteit dan de beschikbare 20 hectoliter.

Na Jan Nijboer werd Erik Bok de brouwer. Helaas stopte hij na 2 jaar met brouwen op de Kemphaan en stond de installatie weer stil. Ook voor hem was het financieel niet mogelijk om door te gaan.

‘Herrie in de keuken’

Een tijd daarna kwam Herman den Blijker met het programma “herrie in de keuken”. Het eerste wat hij vroeg, toen hij binnen kwam, was of de brouwerij bier produceerde. Zijn voorstel was om zo snel mogelijk de installatie weer bier te laten brouwen.

In de lente van 2005 heeft de toenmalige manager van het restaurant contact gezocht met het Almeerse biergilde “Gambrinus”. De manager had de brouwerij en “Gambrinus” had de brouwers, die er overigens geen salaris uit hoefden te halen, en de vraag was of zij elkaar niet blij konden maken.

De stichting “Vrienden van Gambrinus” werd opgericht en sindsdien werd er één weekend per maand 400 liter licht bier of 300 liter zwaar bier gebrouwen.

Vervolgens een ommezwaai

De pachter P4 groep kon het helaas niet langer bolwerken en stopte zijn activiteiten in 2014. De nieuwe pachter, pannenkoeken restaurant Dubbel-Op wilde de ruimte die de brouwerij innam graag bij zijn restaurant voegen en we kregen dan ook het verzoek van de gemeente om een andere locatie te zoeken. Naast het restaurant staat een ander pand waar de beneden verdieping gehuurd werd door Staatsbosbeheer en was er een vergaderzaal op de eerste verdieping. Door het vertrek van Staatsbosbeheer naar een eigen pand iets verder op kwam dit pand beschikbaar.

Er werd een financier gevonden in de K.N.H.M. en een bestuurlijke partner in de stichting Stad & Natuur om samen met onze stichting “Vrienden van Gambrinus” de bv Stadsbrouwerij de Kemphaan te vormen. Inmiddels heeft de verhuizing van de brouwerij plaats gevonden en is in de bovenliggende ruimte door de vrijwilligers een prachtig proeflokaal gebouwd dat op een haar na klaar is.

Door een eenmalige donatie van het Almere-fonds zijn we nu ook 3 lagertanks van 1000 liter, 2 lagertanks van 500 liter, een etiketteermachine en een bottelmachine rijker.

Inmiddels is de productie omhoog gegaan van 400 liter per maand naar 1600 liter per maand en worden er op basis van beschikbaarheid van onze vrijwilligers al rondleidingen en proeverijen gegeven.

 

logo kemphaan nieuw